Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2013

howaboutnever
14:52
I będę mógł sobie kupić dużo książek i czytać je; będę wieczorami chodził do taniego kina (...), a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted bylubiezolty lubiezolty

September 13 2013

howaboutnever
21:32
Podeszła bliżej i objęła mnie. Po raz ostatni ukryłem twarz w jej włosach. Po raz ostatni poczułem jej zapach, nie chcąc zapomnieć i wiedząc, że muszę.
— Simon Beckett

June 25 2013

howaboutnever
19:36
2955 509b 500
Reposted byzjadlabymcie zjadlabymcie
howaboutnever
19:33
2914 03a1 500
Reposted byKaroDred KaroDred

June 02 2013

howaboutnever
22:43
2850 3560 500
Look at the world around at night

May 19 2013

howaboutnever
19:59
6602 a79b
Reposted byemotionalanorexicmoritawherethefuckisnarniadivisalami
howaboutnever
19:57
6348 0e8c
Reposted byulepszajohankaaparatkadivijustinuminnocentsoul

May 16 2013

howaboutnever
19:11
7335 f4a2 500
Reposted byxsomexbullshitxohankainaczejmichalinaxRecklessKidceciliasunakocanthugeverycatsfeterleviciarkaiamnotarobotjudytaKaerrielgosialapthefirstdropshampainlejtekolerollinsonowaterazfruittreegregorczykmswaczynaszymoneszdeath-is-my-frienderedvarethmontakk-achnatbtfmetametabackinblack
howaboutnever
13:37
2371 73f7 500
Reposted byrobxcoxchcesz robxcoxchcesz

April 27 2013

howaboutnever
19:52
7065 6be9
howaboutnever
12:23
3436 c2df
Reposted byCuukierekhaveadrianbeyourmysteryhasandraJesusOnMarskapitandziwnyInanielzjadlabymciehunsert

April 14 2013

howaboutnever
21:08
6028 596e
Reposted bydajryjka0patyczek
howaboutnever
21:07
6020 619f
Reposted bypatyczek patyczek
howaboutnever
21:07
6016 65d9
Reposted bydajryjkavagabungalulka

April 07 2013

howaboutnever
21:48
7414 e277
Reposted fromdeprim deprim viaviperssj3 viperssj3
howaboutnever
21:37
9506 5960 500
Reposted bynotthesameviperssj3Yuujiro-changolyyyhahat
howaboutnever
21:36
9446 48ca
Reposted byviperssj3yield-to-mescrewyouDomiinyan666nothingiseverything
howaboutnever
21:36
9403 520c
Reposted bydrunkmetalgirlszczawiowazjajkiemleviitgirl

April 03 2013

howaboutnever
19:22
6388 6df5

March 31 2013

howaboutnever
18:51
1258 60cd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl